Jesus đúng khi ông ấy nói: Thượng đế là tình yêu. Nhưng tôi muốn nói – và tôi cảm thấy phát biểu của tôi còn tốt hơn phát biểu của Jesus – tôi muốn nói với các bạn: Tình yêu là Thượng đế.

Một đứa trẻ hỏi: “Tên bác là gì?”. Tôi trả lời: “Tên tôi là tình yêu.” Và hãy để điều đó cũng là tên bạn nữa. Một khi bạn hiểu tình yêu là gì, thì bạn hiểu cuộc sống, bạn đã hiểu tất cả những điều cần được hiểu.

Đây là ba trung tâm cơ bản: trung tâm dục [con rắn muladhara], trung tâm trái tim [anahata], và trung tâm ý thức tối cao [sahasrara – hoa sen một nghìn cánh].

Trung tâm trái tim chỉ là ở lưng chừng, giữa sahasraramuladhara. Từ trung tâm trái tim, các con đường đi tới cả hai trung tâm kia. Từ dục không ai có thể nhẩy trực tiếp tới ý thức tối cao được; người ta phải đi qua tình yêu, qua trái tim. Từ trung tâm trái tim bạn có thể lan toả theo cả hai đường – chẳng có gì sai trong nó cả. Một khi bạn đã đạt tới sahasrara, việc nở hoa tối thượng bên trong bạn, thế thì dục hoàn toàn biến mất. Thế thì không dục nào còn lại nữa.

Dục tồn tại giữa hai thể xác; nó có thể tồn tại ngay cả với thân thể chết. Đó là điều xảy ra khi bạn tới với mãi dâm. Kẻ mãi dâm không có đó, chỉ thân thể là có đó. Những cô gái mãi dâm để thân thể cô ấy sẵn cho bạn, còn cô ấy thoát khỏi thân thể – bởi vì cô ấy chưa bao giờ yêu bạn cả, làm sao cô ấy có thể ở đó được? Vắng mặt – đó là toàn bộ nghệ thuật để là mãi dâm. Đấy là thân thể chết. Bạn dùng nó, nhưng nó chỉ là phương tiện. Việc đấy là xấu, việc đấy là cực kỳ xấu, giao cấu với thân thể chết.

Nhưng tôi không nói rằng điều đó chỉ xảy ra với mãi dâm – điều đó có thể xảy ra cho bạn với vợ bạn. Vợ bạn có thể không có đó. Nếu tình yêu không có đó, thì làm sao cô ấy có thể có đó được? Vợ bạn có thể không hiện diện với bạn khi bạn đang làm tình với cô ấy; hay, chồng bạn có thể không hiện diện ở đấy, anh ấy chỉ hoàn thành nghĩa vụ. Thế nữa đấy cũng không khác câu chuyện về sự mãi dâm. Thể chế hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn, nhưng không khác biệt về chất – có thể về lượng, nhưng không về chất.

Hãy nhớ, chỉ một điều: đừng bao giờ làm tình với người bạn không yêu. Đó là truỵ lạc, bạn sẽ vẫn còn bị ám ảnh với dục. Hãy làm tình với người bạn thực sự yêu, bằng không hãy đợi – bởi vì khi bạn yêu một người, chính tình yêu sẽ kéo năng lượng lên. Và một khi năng lượng này đã bắt đầu di chuyển tới tình yêu, yêu thoả mãn tới mức ai còn bận tâm tới dục nữa?

Dục chưa bao giờ làm thoả mãn cho bất kì ai cả. Nó tạo ra ngày càng nhiều sự không thoả mãn.

Dục chưa bao giờ làm mãn nguyện cho bất kì ai – nó không biết tới mãn nguyện.

[Trích Osho – “Kỷ luật của siêu việt”. Tập 3]
—–
Chú thích của Ms.Liên Hương Lena:
Luân xa Muladhara [Root Support]
Luân xa Anahata [Unstruck]
Luân xa Sahasrara [Thousand-Petalled Lotus, Brahmarandhra]