Trên đường du hành xuống Hỏa Ngục, Dante – nhà thơ nổi tiếng người Ý thế kỷ 13-14, đi xuống tầng cuối cùng, ông muốn biết tội lỗi bị trừng phạt nặng nề nhất ở Hỏa Ngục là gì.

Phản Bội. Đây là nơi Satan bị giam cầm, nửa dưới trong băng. Satan có ba cái đầu, mỗi cái đầu có 1 cái miệng, Satan được nuôi sống bằng thân xác của những người phạm tội phản bội ở thế gian. Ba cái miệng sẽ nhai không ngừng nghỉ những nhân vật lịch sử, nổi tiếng như Marcus Junius Brutus (Nhân vật đã đâm chết cha nuôi của mình là Caesar – trở thành điển tích nổi tiếng – Et toi Brutus”).

Con người là sinh vật đặc biệt nhất trên đất. Bởi con người gần như là sinh vật duy nhất có thể xây dựng được đức tin, và phản bội lòng tin.

Tôn giáo luôn là sự tình phức tạp, và luôn trong tình trạng xung đột về lối diễn giải. Người Catholic, người Hồi Giáo, Tin Lành, Phật Giáo… Nói chung, tín ngưỡng không phải là điều xấu, ngược lại, là nền tảng đạo đức xã hội từ bao năm.

Nhưng con người vốn rất yếu nhược, và không phải ai cũng có đủ sức mạnh để chấp nhận nhiều sự dị biệt về mâu thuẫn niềm tin tồn tại.

Người Việt không phải là ngoại lệ. Đặc biệt, người Pháp để lại di sản là “lớp trí thức Catholic (phần lớn)”.

Con em các gia đình này được giáo dục rất bài bản, nên cũng tạo ra nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội, dẫn tới tỵ hiềm tôn giáo ngấm ngầm tồn tại từ lâu.

Trong khi đa phần con em gia đình nghèo sẽ tụ tập ở Chùa. Bối cảnh lúc đó như ly nước đầy, chỉ cần một vài sự tình không khéo, là dẫn tới xung đột.

Tỵ hiềm tôn giáo ở Việt Nam, là mảnh đất màu mỡ để khai thác các lợi thế chính trị.

Trong Irishman, Jimmy Hoffa có câu nói thế này: You always charge a guy with a gun! With a knife, you run away!

“Gun” là hình ảnh của kẻ thù, nhưng “knife” là hình ảnh của sự phản bội.

Kẻ thù thì còn có thể “charge”, nhưng với người mang “knife”, chỉ có thể “run away”.

 

(Andrew Nguyen)