Trước khi hủy diệt thành Sodom, đấng YHWH nói rằng nếu như ngài tìm thấy 50 người đứng đắn (righteous), ngài sẽ tha cho thành Sodom.

Abraham “trả giá” với đấng YHWH, ông nói lỡ ít hơn 50 thì sao?

Đấng YHWH trả xuống 45. Abram tiếp tục nài, đấng YHWH rút xuống 20. Abraham nài tiếp, YWHW giảm xuống 10.

Đây là một điển tích trong Cựu Ước, cũng có trong kinh Torah. Bài học từ chuyện này?

Một thành bang rộng lớn, chỉ cần 10 người công chính xuất hiện, sẽ tránh được tai họa.

Rất nhiều dự ngôn hết sức khủng khiếp trong quá khứ, tại sao nay rất nhiều không ứng nghiệm.

Có hai tình huống, một là tội ác của người đời không thể cứu vãn, chỉ có thể quét sạch họ trong một cơn thịnh nộ của đất trời lúc sau cuối. Hoặc là, người công chính đã xuất hiện.

Sức mạnh của một người công chính như thế nào? Tại sao Abraham là Father of Nations? Bởi vì sự công chính của ông là hạt giống tốt nhất, nên Thần sẽ chọn qua ông mà các dân tộc được sinh sôi.

Ông có một cuộc đời hết sức vất vả, ông không hề thoát khổ, nhưng ông là Tổ Phụ của dân Do TháiẢ Rập.

Sắp tới tháng Cô Hồn, và tai ương sẽ còn tiếp diễn với cường độ lớn hơn. Chỉ xin nhắc lại rằng, khổ nạn là phước phần lớn nhất của nhân sinh, là phép thử cho sự công chính của tự thân.

Nếu sự công chính ở nơi bạn, chẳng phải các sinh mệnh chuyển sinh vào đời này đều muốn kết duyên với bạn hay sao?

Trong Kinh Dịch, sau quẻ Địa Hỏa Minh Di, là quẻ Phong Hỏa Gia Nhân. Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân là tình cảnh người gặp người đều hết sức thương mến. Sau con đường đau khổ là tình cảnh rất ấm áp.

Bởi vì còn quá ít người, nên người ta gặp nhau đều hết sức thương mến nhau. Hoặc là vì người đời ngộ ra ý nghĩa của nhân sinh, mà thay đổi cách sống, trở nên chân thành và thiện đãi lẫn nhau.

Dân tộc này có thể không phải từ Âu Cơ và Lạc Long Quân sinh ra, mà chính là những Tổ Phụ dũng cảm và chân chính dám dấn thân về vùng Lĩnh Nam thuở hoang sơ để lập quốc.

(Andrew Nguyen)