Khai Tâm Khải Tuệ

Cà phê Fear (nỗi sợ)

2022-07-27T11:30:55+00:00July 27th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Biết sợ mới hành động, mới từ nỗi sợ mà chịu khó làm việc, thiết lập các trật tự mới trong nội tâm. Khi loại bỏ được cái sợ kia đi rồi, thì người ta mới có thể vững vàng trong đời sống. Thực vậy, chúng ta không ngừng sợ những thứ cao lớn hơn mình, và giải quyết những nỗi sợ đó cũng làm tâm hồn ta không ngừng lớn lên.

Cà phê Đạo

2022-06-13T02:53:12+00:00June 13th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , , , |

Đạo là như vậy, tuy không biết nó, không thấy nó, nhưng nó vẫn ở đó. Khi trí huệ người đời được khai mở, họ thấy thêm được một chút, biết thêm được một chút nữa. Chứ không phải sự tình chỉ có tới đó là dừng.

Cà Phê Vô Tri 1 (Perceive)

2022-06-08T08:29:58+00:00June 8th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , , |

Có những thứ vượt lên trên tầm mức tư tưởng có thể chịu đựng nổi, vĩnh viễn không thể nào tự họ suy luận và tự họ đạt tới, họ chỉ có thể tiếp nhận nó. Tình huống này, gọi là "perceive" – đón nhận suy nghĩ, Đức Phật giảng là Ngộ. Và những người đi nhà thờ thì có thể quá quen thuộc, Đức Tin.

Go to Top