Trong lịch sử, Trung Quốc là quốc gia vô cùng chú trọng đến phong thủy. Trải qua nhiều triều đại, không có triều đại nào thiếu các quân sư phong thủy.

Những sự kiện gần đây cho thấy, chính quyền Trung Quốc đã đánh mất rất nhiều những giá trị phong thủy bởi thuyết vô thần.

Năm 2013, Trung Quốc đã ĐÀO bức tượng Tê Giác Trấn Thủy tại quảng trường Thiên Phủ, nơi trung tâm nhất ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bức tượng trấn thủy này đã ra đời cách đây khoảng 2000 năm.

Trong cuốn “Thục Vương bản ký” có ghi lại: “Nước sông đang gây hại, Thục nghe theo Lý Băng đã tạc ra 5 con tê giác đá, 2 con để trong phủ, 1 con dưới cầu thành, và 2 con dưới nước, dùng để trấn áp thủy quái”.

Trong truyền thuyết Trung Quốc, Tê Giác còn gọi là Tê Ngưu. Nếu ứng dụng pháp thuật trấn yểm chôn cùng với tượng Tê Giác trên bờ, thì tất cả những THỦY QUÁI sẽ không dám hoành hành.

Lại có thuyết nói rằng: đốt sừng Tê Giác trên sông vào đêm trăng sáng, qua làn khói thì các pháp sư sẽ nhìn thấy những thủy quái dưới dòng sông. Dựa vào đó các pháp sư làm phép thu phục những thủy quái đó.

Trong thuật phong thủy thì Tê Giác có công năng chia rẽ nước, vì vậy người ta dùng “THẦN THÚ” là bức tượng Tê Giác làm bằng đá bán quý hoặc đá quý để trị thủy.

Muốn trị thủy, ngoài việc có tượng thần thú chôn vào những long huyệt, các pháp sư còn phải dâng sớ tấu lên Tứ Hải Long Vương và các vị thần tiên cai quản ngũ lôi bộ. Lại báo cho Sơn Thần Long Thần Thổ Địa cai quản địa phận.

Ngay khi Trung Quốc khai quật tượng thần thú trấn thủy lên, thì năm 2013 ở Thành Đô đã bị ngập lụt và từ đó đến nay, liên tục năm nào khu vực này cũng có nhiều vấn đề về thiên tai địch hoạ.

Người dân ở Thành Đô đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc chôn lại thần thú vào đúng nơi đã khai quật nhưng đến nay tượng Tê Giác trị thủy vẫn được trưng bày tại viện bảo tàng Thành Đô.

Trung Quốc phạm sai lầm lớn trong vấn đề tín ngưỡng phong thủy cho nên trong những năm tới sẽ liên tiếp có nhiều thiên tai dịch họa khó tránh khỏi thiệt hại nặng nề về người và của cải.

Trong thuật Tam Trấn của trường phái phong thủy Lương Ngọc Huỳnh ngoài việc trấn cho Quá khứ, Hiện tại, Tương lai, còn có Trấn Thuỷ, Trấn Hoả, Trấn địa mà trong đó:

Trấn Thuỷ dùng tượng Tê Giác , trấn Hoả dùng Tượng Huyền Vũ, Trấn địa dùng Tượng Thái Sơn hoặc Ngũ Hành, lại có thuật dự báo động đất bằng thần thú Phụng Hoàng đỏ cùng với các pháp thuật đặc trưng.

Trong nhiều năm qua tôi đã tham gia trấn những điểm đen giao thông và đạt được kết quả rất tốt không thể phủ nhận.
Ngoài những điểm tôi làm công khai như “Đèo Lò So, Đường Mai Châu Sơn La đến Hoà Bình, Quốc lộ 5 cũ từ Hà Nội đi Hải Phòng. Còn nhiều điểm tôi làm với tư cách cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng đã đạt được kết quả thật sự thuyết phục.

Mong rằng Việt Nam chúng ta nên lưu ý đến các yếu tố phong thủy, chỗ nào chưa tốt hãy làm cho tốt, chỗ nào đã tốt thì gìn giữ bảo vệ, chỉ mong cho quốc thái dân an, quốc gia vững bền ai ai cũng được ấm no hạnh phúc và tin theo quy luật vũ trụ, quy luật mà Thượng Đế đã tạo dựng.

Xin cảm ơn.
Hà Nội ngày 12-7-2020
Gs- Vs Lương Ngọc Huỳnh