ĐỈNH LŨNG CÚ được xem là huyệt BÁCH HỘI (đỉnh đầu) của con Rồng Việt Nam, do vị trí nằm tại ĐIỂM CỰC BẮC đất nước. Đây là LONG HUYỆT, và cũng là 1 trong những TỬ HUYỆT quốc gia.

 

LONG HUYỆT (hay LINH HUYỆT) trên đỉnh núi là nơi hội tụ THIÊN KHÍ và ĐỊA KHÍ suốt hàng-trăm-triệu-năm. Tại vị trí LONG HUYỆT, các trường năng lượng tốt được phát ra, giúp VẬN ĐẤT mạnh lên, tạo thành ĐỊA LINH. Từ ĐỊA LINH mới sinh được NHÂN KIỆT.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, xuất hiện một số quan chức và doanh nhân CHIẾM DỤNG ĐẤT RỪNG quốc gia, để XÂY CHÙA TRÊN NÚI hoặc SAN NỀN phân lô.

 

Do vô minh không hiểu phong thủy, họ đào bới xới lộn làm ĐỨT LONG MẠCH, hoặc đặt NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG hết sức ô uế lên LONG HUYỆT, LONG MẠCH, làm mất đi LINH KHÍ nơi đây. Quả báo người thì VONG MẠNG, người thì TÙ TỘI, có người méo mồm liệt mặt, mắc chứng NAN Y, con cháu cũng suy vong, lụn bại. Đất đó không còn là địa linh, dân vùng đó cũng không còn sinh được nhân kiệt nữa.

Cần phải hiểu về LONG HUYỆT, LONG MẠCH để giữ gìn LINH KHÍ QUỐC GIA ngàn đời.
Không được để sự Ô UẾ ĐÈ LÊN LONG HUYỆT.
Không được xây dựng công trình làm ĐỨT LONG MẠCH.
Không thì vận nước sẽ ngày càng suy yếu.