Thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 10 Âm Lịch, là ngày lễ Vương Mẫu Nương Nương.

Cầu nguyện Vương mẫu nương nương trong ngày này là nghi lễ cầu nguyện âm đức, phúc báo cho nên những người phụ nữ trong gia đình nên làm chủ lễ, để mọi sự trong gia đình được hoà thuận.

Hôm nay, quý vị chuẩn bị mâm lễ quay mặt về hướng Tây lúc mặt trời xế bóng để thành tâm kính tụng tới Vương Mẫu Nương Nương.

Trên bàn lễ trải vải hồng trang trọng, có 9 bông hoa hồng, mâm ngũ quả, bánh kẹo, trà hoa hồng, hoặc hoa mẫu đơn, nến, đèn và nhang, không cúng tiền vàng mã các loại.

Đốt nến, thắp 9 nén nhang, quỳ lạy 9 lạy mà khấn rằng:
Khởi tâm thắp nến
Hào quang sáng bừng
Tâm thân thanh tịnh
Gạt bỏ phiền ưu
Thái thượng đại đan
Từ quang phổ chiếu
Thần tiên chứng đàn.

Hương phần bảo đỉnh
Khí đạt huyền không
Thần nhân hợp nhất
Yết kiến nguyệt cung
Thần thông linh hiển
Pháp hiệu cửu vân
Đan điền linh tụ
Tâm quy mệnh lễ
Cáo hạ lên Vương Mẫu Nương Nương.

“Kính lạy Vương Mẫu Nương Nương hết thảy chúng sinh trong tam giới đều là con của Mẫu nhờ có âm đức phúc báo của Mẫu mà chúng con luôn được sống hạnh phúc mạnh khoẻ.

Hôm nay là ngày 18-10 âm lịch năm Mậu Tuất,
Con tên là…
sinh ngày.. tháng.. năm..
Địa chỉ tại…

Với tấm lòng thành kính con xin sửa soạn lễ vật nhang đăng nhất tâm quy mệnh lễ cung thỉnh cầu lên Vương Mẫu Nương Nương.

Cầu xin Vương Mẫu ban cho con luôn mạnh khoẻ, tâm thân luôn được bình an thanh tịnh, trí tuệ luôn minh mẫn, sắc đẹp ngày một tinh khôi, con nguyện tu tâm theo tứ đức thánh mẫu để công, dung, ngôn, hạnh luôn được vẹn mười.

Con xin Vương Mẫu bao dung che chở cho chồng, cho con, của con luôn được mạnh khoẻ hạnh phúc và thành đạt.
Con nhất tâm thỉnh lễ bái lạy trước đàn kính mong Vương Mẫu cứu xét.
(Con xin đa tạ) 3 lần và lễ 9 lễ.”

Ghi chú: Nếu ai trắc trở về đường chồng con thì có thể bổ xung những nội dung đó trong văn khấn để được sự che chở của Vương Mẫu.