Trong tự nhiên, nếu điện dương tồn tại, thì điện âm phải tồn tại. Đàn ông tồn tại, thì đàn bà phải tồn tại. Lý trí tồn tại, thì trực giác phải tồn tại. Đêm tồn tại, thì ngày phải tồn tại. Sống tồn tại, thì chết phải tồn tại.

Bạn là chỗ gặp gỡ của Hấp dẫnGia Trì. Bạn có cái gì đó của Đất và cái gì đó của Trời, ở bên trong. Bạn là nơi Đất và Trời gặp gỡ.

Nếu bạn bám giữ Đất quá nhiều, thì bạn sẽ quên hoàn toàn rằng, bạn còn thuộc về Trời, về không gian vô hạn cõi bên kia.

Khi bạn không còn bị gắn chặt với Đất, bạn bắt đầu thăng lên.

Bạn đã nghe nói về luật Hấp dẫn, bạn chưa nghe nói về luật Gia trì. Luật Hấp dẫn là mọi thứ rơi xuống. Luật Gia trì là mọi thứ nâng lên. Và luật đó phải có đó, bởi vì trong cuộc sống mọi thứ đều được cân bằng bởi cái đối lập.

Khoa học đã khám phá ra luật hấp dẫn bởi Newton. Patanjali, Phật, Krishna, Christ nhận biết về một luật nền tảng khác, họ nhận biết rằng sẽ tới một khoảnh khắc tâm thức bắt đầu dâng lên cao.

Nếu quả táo treo trên cây, nó không rơi. Cây giữ cho nó không rơi xuống. Đích xác cùng điều này: nếu bạn bám chắc lấy thân thể bạn, bạn sẽ không rơi lên, nếu bạn bám chắc lấy tâm trí bạn, bạn sẽ không rơi lên.

Nếu bạn bám chắc lấy ý tưởng về cái ta, bạn sẽ vẫn còn dưới tác dụng của hấp dẫn, thân thể nằm dưới tác dụng của hấp dẫn, và tâm trí cũng vậy.

Tâm trí là thân thể tinh, thân thể là tâm trí thô. Dường như là bạn đang mang một tảng đá lớn và cố bơi trong dòng sông, tảng đá sẽ kéo bạn xuống, nếu bạn bỏ tảng đá ra, bạn sẽ bơi dễ dàng.

Patanjali nói, ông đã trở nên nhận biết rằng ông không là thân thể, không là tâm trí, đột nhiên ông bắt đầu vươn lên. Trung tâm nào đó ở đâu đó kéo bạn lên. Luật đó có tên là Gia trì – Thượng đế kéo bạn lên. Và kiểu luật đó phải có đó, bằng không luật Hấp dẫn không tồn tại được.

Trích Osho “Yoga The Alpha and The Omega” – Vol 10