HỎI: “Vì sao thức ăn ngày càng bị ô nhiễm. Có chủ đích nào phía sau đó không?”

TRẢ LỜI: Thức ăn ô nhiễm là một thiết kế để chặn sự tiến hoá, không cho cá thể trở thành con người thực, chặn sự phát triển của thể trí, triệt tiêu thể trực giác, thể phúc lạc và huỷ hoại linh hồn, linh hồn thoái hoá thành hồn khóm động vật. Thức ăn ngày càng ô nhiễm là bởi tâm thức số đông ngày càng bị thoái hoá.

 

Tôi giới thiệu một trích đoạn ngắn trong “Yoga The Alpha and The Omega” vol 9 của Osho về 5 Thể & 5 mức trưởng thành, một bài giảng rất súc tích để giúp các bạn hiểu vì sao chúng ta phải hành động từ thức ăn – bước khởi đầu cho tiến hóa. Patanjali là một bậc Thầy, người đã tổng hợp pháp yoga thành những giáo khoa lợi ích tới ngày nay nói rằng, con người có năm thể, ẩn dụ là năm “hạt mầm”.

 

ANNAMAY KOSH – THỂ THỨC ĂN

Thể thứ nhất là annamay kosh [thể thức ăn hay thể đất] được nuôi dưỡng bởi thức ăn, cho nên người ta phải rất tỉnh táo về những gì người ta ăn bởi vì thứ bạn ăn vào làm nên thể đất của bạn nặng hay nhẹ và nó sẽ ảnh hưởng tới bạn theo cả triệu cách, sớm hay muộn thức ăn trở thành máu, xương, tuỷ và liên tục tác động tới các thể. Sự thuần khiết của thức ăn tạo ra annamay kosh thuần khiết.

 

Nếu thể thứ nhất là thuần khiết, không nặng trược thì dễ dàng phát triển thể thứ hai, bằng không sẽ là khó. Bạn có quan sát khi bạn ăn quá nhiều và thức ăn nặng [động vật], ngay lập tức bạn bắt đầu cảm thấy một loại buồn ngủ, một loại uể oải. Khi thể thứ nhất bị tải nặng thì khó có sự nhận biết, do đó nhịn ăn trở thành quan trọng trong mọi tôn giáo. Nhưng nhịn ăn là khoa học và người ta không nên đùa.

 

PRANAMAY KOSH – THỂ NĂNG LƯỢNG

Thể thứ hai là pranamay kosh [thể năng lượng hay thể điện] bao gồm các trường điện [mà ta có thể tác động bằng châm cứu-ND]. Thể thứ hai tinh tế hơn thể thứ nhất, những người có khả năng “đi” từ thể thứ nhất sang thể thứ hai có trường năng lượng cực kì hấp dẫn, có từ lực, có thôi miên. Nếu bạn gần họ, bạn sẽ cảm thấy được sống động, được nạp đầy.

 

Nếu bạn gần một người chỉ tồn tại trong thể đất, bạn sẽ bị rút, người đó sẽ hút năng lượng của bạn. Nhiều lần bạn gặp những người mà bạn cảm thấy rằng bị kiệt sức, bị tiêu tán, dường như ai đó đã khai thác năng lượng của bạn. Thể thứ nhất là kẻ bú hút và thể thứ nhất là rất thô. Nếu phải sống quá nhiều với người có xu hướng chỉ ở thể thức ăn, bạn cảm thấy bị nặng gánh, căng thẳng, chán, buồn ngủ và bạn sẽ không có năng lượng để trưởng thành cao hơn.

 

Kiểu người chỉ sống trong thể thứ nhất chỉ sống vì thức ăn, người đó ăn và ăn và ăn, và ăn uống là cả cuộc đời của người đó – dừng tiến hóa ở mức trẻ con. Điều thứ nhất mà trẻ con làm trong thế giới là bú không khí và rồi bú sữa. Điều thứ nhất trẻ con phải làm trong thế giới là ăn, và nếu một người vẫn còn bị nghiện thức ăn, người đó vẫn còn trẻ con, sự trưởng thành của người đó bị ảnh hưởng lớn.

 

Pranamay kosh cho bạn tự do mới, cho bạn không gian nhiều hơn. Thể thứ hai lớn hơn thể thứ nhất; nó không bị giới han bởi thân thể vật lý. Nó ở cả bên trong thể vật lí và nó ở cả bên ngoài thể vật lí. Nó bao quanh bạn như bầu khí quyển tinh tế, như hào quang. Nước Nga xô viết đã chụp ảnh được thể năng lượng. Họ gọi nó là bioplasma nhưng nó đích xác là prana – năng lượng, lực sống, hay điều mà đạo nhân gọi là khí, nó đã được chụp ảnh, đã trở thành gần như khoa học.

 

Một khám phá rất lớn của Nga là, trước khi thân thể vật lí của bạn bị bệnh nào đó, thể năng lượng đã bị bệnh đó từ 6 tháng trước rồi nó mới xảy ra ở thân thể vật lí. Nếu bạn sắp bị lao hay ung thư, thể năng lượng của bạn bắt đầu báo về nó từ 6 tháng trước. Không xét nghiệm nào trên thân thể vật lý chỉ ra được cái gì, nhưng nó xuất hiện trong pranamay kosh, rồi nó đi vào annamay kosh.

 

Con vật có thể thứ nhất và thể thứ hai nhưng không có thể thứ ba. Vì có thể năng lượng, con vật sinh động thế, sử tử bước đi duyên dáng làm sao, vĩ đại làm sao; hươu chạy, năng lượng lớn làm sao, nhưng năng lượng của con người đi lên cao hơn.

 

MANOMAY KOSH – THỂ TRÍ

Thể thứ ba là manomay kosh [thể trí], lớn hơn thể thứ hai, tinh tế hơn thể thứ hai. Và nếu bạn không làm tăng trưởng manomay kosh thì bạn chỉ dừng ở mức KHẢ NĂNG NGƯỜI nhưng không là CON NGƯỜI THỰC. Từ “man” tiếng Anh bắt nguồn từ “manomay” tiếng Phạn. Từ Hindu “manushya” cũng bắt nguồn từ gốc Phạn có nghĩa là tâm trí – chính tâm trí làm bạn thành con người.

 

Nhưng điều này mới là quan trọng – bạn có nó chỉ là cơ chế ước định, nếu bạn sống bằng bắt chước, thì bạn không có tâm trí. Khi bạn bắt đầu sống theo cách riêng của mình, khi bạn bắt đầu tự trả lời các vấn đề cuộc sống theo cách riêng, khi bạn trở nên có trách nhiệm là bạn bắt đầu trưởng thành, bạn đem năng lượng riêng của bạn [pranamay kosh] vào giải quyết chúng. An toàn hơn sẽ là đi theo đuôi người khác, thuận tiện hơn là đi theo xã hội, đi theo thường lệ, bạn trở thành phần chết của bầy, bạn chỉ đi cùng đám đông mà không cần trách nhiệm nhưng thể trí của bạn sẽ thiệt hại vô cùng, nó không trưởng thành. Bạn sẽ không có tâm trí riêng, bạn sẽ bỏ lỡ chiếc cầu cho trưởng thành cao hơn.

 

VIGYANAMAY KOSH – THỂ TRỰC GIÁC.

Lớn hơn manomay kosh, là vigyanamay kosh [thể trực giác] rất thoáng đãng, rất tinh tế, nhận biết trực tiếp bản chất của mọi sự mà không cần thử nghĩ về điều đó. Bạn thậm chí không tìm và thực tại để lộ ra – sự khải lộ. Thể trực giác đưa bạn tới rất xa ngoài đường chân trời, nhưng dầu vậy vẫn có một thể nữa.

 

ANANDMAY KOSH – THỂ PHÚC LẠC.

Thể thứ năm, anandmay kosh [thể phúc lạc] tuyệt diệu siêu việt lên trực giác.

_____

Tiến hoá phải từ bước đầu tiên, từ thể thức ăn, với thức ăn thô trược bạn không thể thâm nhập các thể vi tế.

  1. 👉 Còn tiếp: Phần II – Thế nào là tiến hoá.