Con người tồn tại trên hành tinh không phải để ăn – ngủ – đụ rồi chết, nếu chỉ như thế thì giống hệt con vật nhưng nguy hiểm vì con người dùng trí khôn khai thác phá nát hành tinh. Hiện nay, về tinh thần, con người đã tiến hoá hơn động vật có vú khác, con người có tư duy trừu tượng, có tư duy ngôn ngữ, có chữ viết để chuyển tải suy tư, tiến hoá hơn sẽ như thế nào?

Tiến hoá ở chu kỳ này có nghĩa rằng biết sử dụng cơ thể tâm linh để kết nối với ‘tồn tại siêu việt’. Cơ thể tâm linh gồm 7,2 triệu dòng chảy, các cửa hút lớn, trung bình và nhỏ, các trục dẫn ida, pingala, sushumna điều hoà sinh lực prana, nuôi dưỡng, kiểm soát sự sống, kết nối và liên thông với thông tin vũ trụ. Cơ thể tâm linh đã có từ lúc hình thành sự sống bào thai. Khi ra đời, lúc đầu liên thông với mẹ qua luân xa đầu vú, dần dần hoàn thiện khi trẻ 7-14 tuổi. Vấn đề hiện nay là kiến thức về thể tâm linh bị ngăn chặn trong khi cần nuôi dưỡng thể tâm linh chu đáo, thực hành để phát triển nó, mà dễ nhất là ngồi quán hơi thở vào ra và tập yoga truyền thống [không phải loại yoga khoe thân như thường thấy]. Bớt các môn học vô bổ đi, trẻ thiền từ nhỏ để xây dựng nhân loại mới. Phát triển y khoa dựa trên việc điều hoà cơ thể tâm linh bằng prana.

Cản trở tiến hoá không chỉ do nuôi dưỡng ô nhiễm độc hại còn do các chủ thuyết độc hại, ví dụ chủ nghĩa xoá bỏ tư hữu. Tại sao xoá bỏ tư hữu lại cản trở tiến hoá? Trên hành tinh này, có nhóm sinh vật sống nhờ bản năng, kết bầy đàn chặt như côn trùng ong, mối… một số động vật như chó sói sống bầy nhưng vẫn có sự độc lập, có thể bỏ bầy sống lẻ nếu bị con đầu đàn bạo hành. Con người là sinh vật bậc cao nhất hiện nay trên địa cầu như đã nói ở trên, có thể độc lập trong xã hội ô trược nếu họ tư hữu tài sản, đất đai. Không có tư hữu thì con người bị lệ thuộc vào bầy, vào những kẻ đầu đàn và bản chất là nô lệ. Tình trạng nô lệ làm mất khả năng tiến hoá ở mọi khía cạnh.

Thuyết duy vật là kẻ thù nguy hiểm của tiến hoá bởi nó làm tổn thương và loại bỏ kết nối của con người với Thần lực kiến tạo, với Linh hồn tổ tiên, với hiện thực siêu việt, dần dần, những kẻ vô thần thực sự mất luôn cả kết nối cảm xúc với giống loài, tinh thần rỗng tuếch, chìm đắm trong chủ nghĩa vật dụng, tiêu thụ, cướp bóc, tham nhũng, đĩ đượi. Linh hồn ba ngôi bị thoái.
_____
Phần I xem ở đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766248857100686&set=pb.100011467659162.-2207520000..&type=3