Ma quỷ cũng ở trong tâm người ta, không có dũng khí bước vào đó chiến đấu với chúng, vĩnh viễn không có tư cách gặp Thần Phật.

Người đời sẽ làm bất cứ chuyện gì, dù điên rồ tới đâu, chỉ để tránh phải đối diện với nội tâm của mình. Giác ngộ không thể có được chỉ bằng việc tưởng tượng về ánh sáng tới từ Thiên Đường. Giác ngộ chỉ có thể thành tựu sau hành trình đi xuyên qua bóng tối của Địa Ngục.

(Andrew Nguyen)