Description

Bình An Thảo Mộc Trầm là sự kết hợp của trầm, quế, hồi, có tác dụng trừ lam chướng uế khí.

Có thể đặt đầu giường, trên xe ô tô, hoặc trong tủ quần áo.