Giai đoạn âm thịnh dương suy tại Việt Nam
Và sự cần thiết của việc cầu siêu

2022-02-13T14:07:59+00:00February 13th, 2022|Categories: Sự kiện, Tâm linh|Tags: , , , |

Những cái chết bất đắc kì tử, chết trong đau đớn, bị ruồng bỏ, bị sát hại... là những cái chết KHÓ LÒNG SIÊU THOÁT. Khi còn nhiều uẩn ức và nuối tiếc dương trần, cái chết sẽ chẳng bao giờ là một SỰ GIẢI THOÁT. Hồn siêu, phách lạc, những vong ma lang thang vất vưởng, mất đi thể trí, chẳng khác đứa trẻ không nhà, oán thán người và trách đời vong bội, quấy phá, giận giữ... MUÔN NGHIỆP KẾT TRÙNG, bao giờ hóa giải?