Cà Phê Vô Tri 1 (Perceive)

2022-06-08T08:29:58+00:00June 8th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , , |

Có những thứ vượt lên trên tầm mức tư tưởng có thể chịu đựng nổi, vĩnh viễn không thể nào tự họ suy luận và tự họ đạt tới, họ chỉ có thể tiếp nhận nó. Tình huống này, gọi là "perceive" – đón nhận suy nghĩ, Đức Phật giảng là Ngộ. Và những người đi nhà thờ thì có thể quá quen thuộc, Đức Tin.