Khai Tâm Khải Tuệ

Bệnh vâng phục

2022-10-17T15:54:39+00:00October 17th, 2022|Categories: Biz man, Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , |

Phần lớn trong chúng ta, con người đã theo đuổi sự chứng nhận, sự chấp nhận từ kẻ khác, để rồi theo đuổi con đường làm thuê, làm mướn. Họ thích có ai đó ra lệnh để làm theo, thay vì tự lên kế hoạch, tự quyết định việc mình làm.

Gia tiên chúng ta thực sự quyền năng
Hay bị chính chúng ta huyễn hoặc?

2022-02-25T15:38:29+00:00February 25th, 2022|Categories: Nghi lễ thờ phụng, Phong thủy, Tâm linh|Tags: , , , , , , |

Người Việt phụng thờ gia tiên, ngoài chuyện tín ngưỡng, cũng còn vì mục đích

Sự thật về trầm hương
(Kỳ 4: Giá trị phong thủy vòng gỗ, đá. Trầm nhân tạo sạch)

2022-02-12T12:02:26+00:00February 9th, 2022|Categories: Tâm linh|Tags: , , , , , , , , , |

Một chiếc vòng có năng lượng không có gì làm lạ. Năng lượng có thể đến từ chất liệu chiếc vòng, từ nơi cất giữ, hoặc từ chính năng lượng của chủ nhân.

Go to Top