Khai Tâm Khải Tuệ

Trở thành phiên bản tốt nhất có thể

2023-02-16T06:52:59+00:00February 16th, 2023|Categories: Phong thủy, Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , |

Đứng trước người có động tác đoan chính, tinh thần quang minh, sẽ khiến người ta tin tưởng và không có cảm giác rằng "người này sẽ đi lừa người khác". Đối diện với người có trình độ học vấn, người ta có cảm giác tôn trọng, vì rõ là học thức thâm viễn.

Gia tiên chúng ta thực sự quyền năng
Hay bị chính chúng ta huyễn hoặc?

2022-02-25T15:38:29+00:00February 25th, 2022|Categories: Nghi lễ thờ phụng, Phong thủy, Tâm linh|Tags: , , , , , , |

Người Việt phụng thờ gia tiên, ngoài chuyện tín ngưỡng, cũng còn vì mục đích

Go to Top