Khai Tâm Khải Tuệ

Cafe đàn ông

2022-06-23T23:51:17+00:00June 23rd, 2022|Categories: Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , , , |

Không phải là trải qua bất hạnh của cuộc đời rồi trở nên gai góc, hung ác. Không phải như thế. Đó là con vật. Con người trải qua gai góc và mài dũa của cuộc đời, trở nên dễ dàng vị tha hơn, hành xử tốt hơn, vì trong lòng họ cảm nhận được nỗi đau của người khác.

Cà phê bất toàn

2022-06-14T07:12:00+00:00June 14th, 2022|Categories: Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , |

Cái bất toàn của đất trời chính là như vậy, nhưng chính cái bất toàn đó mới làm đất trời hoàn hảo. Tại sao hữu ý bất toàn lại chính là sự hoàn hảo? Bất đối xứng mới chính là đối xứng duy nhất? Là bởi vì đất trời còn chừa chỗ cho sự bao dung.

Cà phê pandora box

2022-06-13T11:39:05+00:00June 13th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Việc đặt người khác vào một tình huống phải ra một quyết định, mà quyết định đó để lại một ám ảnh tâm lý rằng, sự bất toàn tự thân có thể dẫn tới những kết cục bi thảm là một việc không mấy gì tốt đẹp. 

Cà phê Rat Utopia (John Calhoun)

2022-06-13T08:10:28+00:00June 13th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , |

Điều quan trọng nhất của đời người mà không ai được phép lấy đi chính là sự đau khổ. Khổ nạn là món quà nhân sinh mà thượng đế ưu ái giành cho nhân loại. Vì vậy, con người vĩnh viễn không thể bước vào một Utopia, bởi ngay khi bước vào đó, con người sẽ hủy diệt nó.

Cà phê Covenant 3 (Giao ước với Thần – kỳ cuối)

2022-06-13T06:57:27+00:00June 13th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , |

Nếu bạn yêu thương bản thân mình, hãy nghĩ tới nguyện ý của Đấng Toàn Năng lên cuộc đời mình, và sẵn sàng làm mọi điều có thể, để giữ giao ước với điều thánh khiết tốt đẹp nhất đó.

Cà phê Phật Thần Đạo

2022-06-13T01:40:12+00:00June 13th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Các biểu tượng này như mồi lửa. Bạn trải qua nhiều kiếp nạn trong đời, hành thiện tích phúc, xem như là chất chứa rất nhiều củi, nhưng mãi không có mồi lẫn lửa, vẫn là không thể cháy. Để lâu rồi cũng bán đi, chuyển lại thành phúc phần nhân sinh, Đức Phật cho rằng chẳng qua là hưởng phúc, chứ không thể nào thoát khổ. Hết cái phúc kia, thì lại phải chịu khổ tiếp.

Cà Phê Vô Tri 2 (perceive)

2022-06-08T12:24:58+00:00June 8th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , |

Khi họ không kiên trì quay lại giải quyết các hỗn loạn nội tâm, những con rồng từ đó quay lại huỷ diệt họ. Phần vô thức, và phần hỗn loạn nội tâm, kỳ thực chính là nguồn kiến thức và là nguồn sức mạnh vô tận.

Go to Top