“Có cánh chuồn nào trên vai em không”
Nhìn nhận dưới giác độ Phúc – Nghiệp

2022-02-13T16:57:21+00:00February 13th, 2022|Categories: Tâm linh|Tags: , , , , |

Đây là câu chuyện tình buồn rất nổi tiếng tại Đài Loan. Khai Tâm Khải Tuệ xin được nhìn nhận dưới giác độ Phúc Nghiệp.