Hướng dẫn nghi thức chạp mộ (tảo mộ) cuối năm – Mời gia tiên về ăn Tết

2022-02-13T10:44:05+00:00February 13th, 2022|Categories: Nghi lễ thờ phụng|Tags: , , , , , , |

Khai Tâm Khải Tuệ kính tặng bà con nghi thức chạp mộ (tảo mộ) cuối năm, mời gia tiên về ăn Tết.