Phật tại tâm trung, ma tại tâm trung

2022-02-25T15:48:18+00:00February 25th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , |

Giác ngộ không thể có được chỉ bằng việc tưởng tượng về ánh sáng tới từ Thiên Đường. Giác ngộ chỉ có thể thành tựu sau hành trình đi xuyên qua bóng tối của Địa Ngục.