Đứt long mạch – chèn long huyệt

2022-02-13T16:37:13+00:00February 13th, 2022|Categories: Phong thủy, Tâm linh|Tags: , , |

Do vô minh không hiểu phong thủy, họ đào bới xới lộn làm ĐỨT LONG MẠCH, hoặc đặt NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG hết sức ô uế lên LONG HUYỆT, LONG MẠCH, làm mất đi LINH KHÍ nơi đây. Quả báo người thì VONG MẠNG, người thì TÙ TỘI, có người méo mồm liệt mặt, mắc chứng NAN Y, con cháu cũng suy vong, lụn bại. Đất đó không còn là địa linh, dân vùng đó cũng không còn sinh được nhân kiệt nữa.