Nhà có tang sự, ma vong kéo đến chầu trực

2022-02-13T16:50:29+00:00February 13th, 2022|Categories: Nghi lễ thờ phụng, Tâm linh|Tags: , , , , |

Thường khi tang sự, người ta hay lấy giấy báo che gương, dán kín các ô kính, đồng thời đóng hết cửa sổ và ô thoáng. Không nhiều người biết "để làm gì", chỉ biết là, "các cụ bảo".