Khai Tâm Khải Tuệ

Cafe đàn ông

2022-06-23T23:51:17+00:00June 23rd, 2022|Categories: Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , , , |

Không phải là trải qua bất hạnh của cuộc đời rồi trở nên gai góc, hung ác. Không phải như thế. Đó là con vật. Con người trải qua gai góc và mài dũa của cuộc đời, trở nên dễ dàng vị tha hơn, hành xử tốt hơn, vì trong lòng họ cảm nhận được nỗi đau của người khác.

Cà phê pandora box

2022-06-13T11:39:05+00:00June 13th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Việc đặt người khác vào một tình huống phải ra một quyết định, mà quyết định đó để lại một ám ảnh tâm lý rằng, sự bất toàn tự thân có thể dẫn tới những kết cục bi thảm là một việc không mấy gì tốt đẹp. 

Cà phê Rat Utopia (John Calhoun)

2022-06-13T08:10:28+00:00June 13th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , |

Điều quan trọng nhất của đời người mà không ai được phép lấy đi chính là sự đau khổ. Khổ nạn là món quà nhân sinh mà thượng đế ưu ái giành cho nhân loại. Vì vậy, con người vĩnh viễn không thể bước vào một Utopia, bởi ngay khi bước vào đó, con người sẽ hủy diệt nó.

Cà phê Đạo

2022-06-13T02:53:12+00:00June 13th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , , , |

Đạo là như vậy, tuy không biết nó, không thấy nó, nhưng nó vẫn ở đó. Khi trí huệ người đời được khai mở, họ thấy thêm được một chút, biết thêm được một chút nữa. Chứ không phải sự tình chỉ có tới đó là dừng.

Cà Phê Vô Tri 2 (perceive)

2022-06-08T12:24:58+00:00June 8th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , |

Khi họ không kiên trì quay lại giải quyết các hỗn loạn nội tâm, những con rồng từ đó quay lại huỷ diệt họ. Phần vô thức, và phần hỗn loạn nội tâm, kỳ thực chính là nguồn kiến thức và là nguồn sức mạnh vô tận.

Go to Top