Khai Tâm Khải Tuệ

Phần 3: Đốt vàng mã lợi hại ra sao?
Tại sao Phật giáo, Thiên Chúa giáo không có tục đốt vàng mã?

2022-02-18T10:33:26+00:00February 18th, 2022|Categories: Nghi lễ thờ phụng, Tâm linh|Tags: , , , |

Trong phần này, chúng ta sẽ kết thúc chủ đề đốt vàng mã, xem nó thực sự LỢI - HẠI ra sao. Đồng thời, ta cùng nhìn nhận quan điểm "không đốt vàng mã" của Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo.

Linh hồn và vong hồn có giống nhau không?

2022-02-18T10:12:46+00:00February 18th, 2022|Categories: Nghi lễ thờ phụng, Tâm linh|Tags: , , , |

Trong phần trước, ta đã biết rằng việc đốt vàng mã khiến nhiều linh hồn và vong hồn cảm thấy vui vẻ. Vậy sự "vui vẻ" này lợi hay hại? Thật ra nó có cả mặt LỢI và mặt HẠI. Nhưng để hiểu điều này, trước tiên ta cần phân biệt được thế nào là LINH HỒN, và thế nào là VONG HỒN.

Go to Top