“Hương thơm khiến tâm hồn người ta dễ chịu.

Ở bên cạnh người tráng kiện, khiến người ta không có cảm giác bệnh tật.

Đứng trước người có động tác đoan chính, tinh thần quang minh, sẽ khiến người ta tin tưởng và không có cảm giác rằng “người này sẽ đi lừa người khác”.

Đối diện với người có trình độ học vấn, người ta có cảm giác tôn trọng, vì rõ là học thức thâm viễn.

Lịch sự – khiến người ta không ngại giao du.

Có trình độ trong công việc, có tiền bạc, tự nhiên sẽ khiến người ta muốn lại gần mình.

Nên ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT mà 1 sinh mệnh có thể dành tặng 1 sinh mệnh khác, đó chính là TRỞ THÀNH 1 PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CÓ THỂ của mình.”