Đại Lễ Cầu Siêu tại Hoàng Thành Thăng Long 2018

2022-02-12T12:06:37+00:00February 9th, 2022|Categories: Sự kiện, Tâm linh|Tags: , , |

Giữa buổi chiều lặng gió, trong phúc chốc, bất chợt một cơn giông tố nổi lên. Hàng cây cổ thụ reo xào xạc lá, những chiếc đèn lồng đung đưa không dứt trước điện Kính Thiên - như những dấu hiệu cho sự linh ứng và hiện diện...